Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Met behulp van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten wordt achterhaalt wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. Door het systematisch toepassen van de CQ-Index, worden ervaringen van cliënten met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt.

in 2016 hebben 603 cliënten de vragenlijst ingevuld, zij gaven ons de onderstaande cijfers op een schaal van 0-10.

Bejegening  9.8
Informatie over de behandeling  9.9
Vervulling van de hulpwens  9.3
Bereikbaarheid  9.5
Keuzemogelijkheden  8.2