Skip to content Skip to footer

Bij een verwijzing voor de GB-GGZ is sprake van lichte tot matige problematiek met daarbij passende kortdurende behandeling. Wij behandelen onder anderen de volgende problematiek in de GB-GGZ

  • Stemmingsproblematiek; depressieve stoornissen
  • Angstproblematiek; paniekstoornis
  • Problemen ten gevolgen van nare of traumatische ervaringen; PTSS
  • Eetproblematiek; obesitas, milde eetstoornis
  • Verslavingsproblematiek
  • Problemen te gevolgen van autisme