Skip to content Skip to footer

Het kan zijn, dat u een behandeling wilt ondergaan, die uw zorgverzekeraar niet of maar voor een deel vergoedt. Dan is het belangrijk, dat u weet welke kosten u zelf moet betalen. Onder onverzekerde zorg vallen onder anderen:

  • Aanpassingsstoornis
  • Relatieproblemen
  • Burn-out
  • Rouwverwerking

Het kan zijn dat de bovengenoemde aandoening samengaan met zorg die wel vergoed wordt. In het eerste gesprek voorafgaande aan de intake kan dit uitgebreider worden besproken.