Skip to content Skip to footer

Jeugdigen vanaf 6 jaar kunnen worden aangemeld bij ons voor behandeling van gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, trauma, verwerkingsproblemen, problemen met seksualiteit, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtstoornissen (ADHD), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand (licht verstandelijke beperking) dan wel hoogbegaafdheid.
Wij bieden naast behandeling ook diagnostiek als er een vraag ligt om te onderzoeken wat de oorzaak is van bepaald (probleem)gedrag van een kind.

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor intake en zal bekeken worden of wij een passend hulpaanbod kunnen doen en of u als cliënt met ons de behandeling wilt starten. De behandeling zal vooral worden gericht op veranderprocessen in al langer bestaande patronen. Samen zal gekeken worden op welke wijze hier aan gewerkt kan worden. We behandelen jeugdigen individueel en ook bestaat de mogelijkheid om met het gezin in behandeling te komen. De toegepaste behandelmethode is afhankelijk van uw verhaal, maar gedacht kan worden aan (cognitieve) gedragstherapie, gezinstherapie, oplossingsgericht werken,  traumabehandeling (EMDR) en zelfbeeldtraining  (COMET). Naast gesprekstechnieken kan ook non-verbaal en meer bewegingsgericht of juist creatief gewerkt worden. Hierbij valt te denken aan Emerging Body Language of haptotherapie.

Vanaf 2015 is de gemeente waar de jeugdige woonachtig is verantwoordelijk voor het toekennen en de financiering van de jeugdhulp. Dat betekent dat de kosten voor de behandeling vergoed worden via uw gemeente (in plaats van uw zorgverzekering). Er is echter wel een verwijzing van de huisarts of van het toegangsteam in uw gemeente nodig. Wij zijn gecontracteerd voor alle 9 gemeenten in Hart van Brabant. Dit is gemeente Dongen, Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Goirle, Heusden, Loon op Zand, Gilze-Rijen en Waalwijk.  Er worden geen privacygegevens naar uw gemeente gestuurd, alleen persoonlijke gegevens voor het aanvragen van de jeugdhulp. Tijdens de intake zullen wij u meer over het proces van aanvraag jeugdhulp informeren.