Skip to content Skip to footer

Schematherapie is een effectieve behandeling die oorspronkelijk is ontwikkeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en/of steeds terugkerende gedragspatronen waar zij last van hebben. De behandeling richt zich op de oorsprong van deze gedragspatronen, waarbij de invloed van ervaringen uit de jeugd wordt onderzocht. Een doel van de behandeling kan zijn om te leren voelen wat je behoefte is en op een gezonde manier hiervoor op kunnen komen.

Deze vorm van psychotherapie maakt gebruik van verschillende technieken, o.a. uit de cognitieve gedragstherapie en hechtingstheorie. Schematherapie richt zich hierbij met name op het ervaringsaspect (voelen). Een essentieel onderdeel van het behandelproces is dan ook de behandelrelatie.

Leave a comment