Skip to content Skip to footer

Praktijk voor Psychologie & Praktijk voor Seksuologie

Praktijk voor Psychologie is ontstaan in 2016 na overname van praktijk Advies & Hulp (opgericht in 2008, met WTZi goedkeuring sinds 2012). Vanaf de start kennen zowel Praktijk voor Psychologie en de afdelingen Praktijk voor Kind & Jeugd en Praktijk voor Seksuologie een gestage groei van zowel cliënten als medewerkers. De praktijk als geheel is cliëntgericht, resultaatgericht en kwaliteitsgericht.

Cliëntgericht

Psychologenpraktijk Praktijk voor Psychologie is een laagdrempelige praktijk in de wijk (stepped care) waar aandacht is voor de individuele cliënt. Er wordt getracht wachtlijsten zo kort mogelijk te houden en er is tijdens kantooruren altijd een hulpverlener telefonisch beschikbaar. Onze medewerkers van het secretariaat staan u graag te woord voor verschillende vragen, zowel tijdens de elektronische aanmeldprocedure als tijdens de behandeling.

De hulpverleners hebben verscheidene opleidingen gevolgd en hebben gezamenlijk een breed scala aan expertisegebieden. De hulpverleners werken onder toezicht van onze psychiater, psychotherapeut en meerdere GZ-psychologen.

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van evidence-based methoden welke mogelijk aangevuld worden door e-health modules. Op deze manier kan voor iedere cliënt met een persoonlijke behandeling op maat worden gewerkt.

Resultaatgericht

Bij psychologenpraktijk Praktijk voor Psychologie wordt resultaatgericht gewerkt. Het is belangrijk dat resultaten meetbaar zijn en dat mogelijkheden tot verbetering of vernieuwing worden opgemerkt en benut. Vandaar dat in de therapieën SMART wordt gewerkt. SMART is een afkorting en wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaat en Tijdgebonden. Daarnaast gebruiken we Routine Outcome Monitoring om de kwaliteit van onze behandeltrajecten te kunnen blijven garanderen. Hiervoor wordt onder andere de BSI-vragenlijst gebruikt.

Kwaliteitsgericht

De directie van de praktijk stelt alle nodige middelen beschikbaar om het kwaliteitssysteem continu te verbeteren en neemt deel in alle beoordelingen op dit kwaliteitssysteem. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van alle processen, wordt bekeken of eerdere doelstellingen behaald zijn en zullen nieuwe, meetbare, concrete management doelstellingen voor het komend jaar worden opgesteld.

Praktijk voor Psychologie is HKZ gecertificeerd. Dit wil zeggen dat de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling de Zorgsector (HKZ) van mening is dat de praktijk werkt aan de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt vanuit het perspectief van de cliënt.  Het HKZ keurmerk bewijst en garandeert de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd.