Skip to content Skip to footer

Geen mens staat op zichzelf: iedereen heeft zijn eigen sociale, relationele en culturele achtergrond. Iedereen heeft te maken met andere mensen. De contacten die je hebt (of hebt gehad), de boodschappen die je daarin hebt meegekregen, de patronen die bestaan tussen verschillende mensen, hebben een grote invloed op wie je bent en hoe je je voelt. Ook een psychische klacht staat nooit los. Je leefsituatie, en de relaties met mensen om je heen – samen noemen we dat het systeem – hebben invloed op problemen. Andersom kunnen jouw klachten invloed hebben op de relaties die je hebt.

In systeemtherapie is aandacht voor die context. Als we aan de slag kunnen met meerdere mensen uit een systeem, en hun onderlinge interactiepatronen, komen we sneller tot de kern van het probleem. Ook kunnen we hiermee zorgen dat onderlinge relaties steeds meer een kracht worden, in plaats van een kwetsbaarheid. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt de kans veel kleiner dat het probleem erger wordt of terugkomt. Binnen de Praktijk voor Psychologie wordt systeemtherapie op meerdere manieren ingezet. Bij kinderen en jeugdigen die thuis wonen vinden we het belangrijk om het gezin te ondersteunen en te versterken. Soms is systeemtherapie daarvoor aangewezen. Ook wanneer je volwassen bent kan systeemtherapie een meerwaarde hebben. Systeemtherapie kan worden ingezet naast een individuele behandeling, om als systeem elkaar beter te begrijpen en beter om te gaan met de uitdagingen waar jullie voor staan.

In relatietherapie (zowel voor de partnerrelatie als bijvoorbeeld een ouder-kindrelatie) onderzoeken we welke patronen er bestaan tussen jullie, en welke rol deze spelen in jullie relatie.
Systeemtherapie kunnen we zelfs inzetten zonder dat je je gezin hoeft mee te nemen, namelijk door aandacht te hebben voor de mensen om je heen, het gezin waar je vandaan komt, en de patronen die je opmerkt tussen jezelf en anderen.

Meestal wordt systeemtherapie vergoedt door de zorgverzekeraar, als onderdeel van een behandeling voor een specifieke stoornis. Ook voor systeemtherapie of relatietherapie die enkel is gericht op het verbeteren van onderlinge relaties kun je terecht bij de Praktijk voor Psychologie. Deze wordt niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

Leave a comment