Skip to content Skip to footer

Wanneer partners de weg vinden naar relatietherapie, dan zijn er meestal al een hele tijd lang zaken aan het misgaan. Belangrijk in de relatietherapie is vooral om gevoelens met elkaar te leren delen. Grofweg zijn er vier verschillende aandachtsgebieden te onderscheiden die aan de orde kunnen komen, soms spelen ze alle vier, vooral als de problemen al een tijdje spelen.

  • Het kan zijn dat één of beide partners een heel fundamentele vraag over de relatie heeft, zoals: “willen we nog wel door met elkaar ?”, of “willen we op een heel andere wijze met elkaar omgaan”. Het doel van de therapeut is dan om beslissingsondersteuning te bieden. In dat geval gaat de therapeut bijvoorbeeld onderzoeken wat je van elkaar en van het leven verwacht, hoe je de intimiteit kunt verhogen tussen elkaar, of hoe een leven alleen er uit zou kunnen zien.
  • Er kunnen gevoelens bestaan tussen de partners die de relatie bemoeilijken, zoals bijvoorbeeld schuldgevoelens of minderwaardigheidsgevoelens, of misschien is er boosheid om iets wat er in het verleden gebeurd is. Het doel van de therapeut is dan om de beleving helder te maken en wellicht te veranderen. Dat doet de therapeut dan door die gevoelens boven water te krijgen en verder uit te zoeken en vervolgens de partners daarover te laten praten. Soms moet er aan de gang gegaan worden met de beleving van gebeurtenissen uit het verleden, ook wel met de vastgeroeste ideëen die beide partners hebben over elkaar en zichzelf.
  • Een belangrijk onderwerp is de betekenis van intimiteit en seksualiteit in de relatie. Het gebeurt wel dat de aanvankelijke aanmelding bij de praktijk te maken heeft met seksualiteit in de relatie, en dat dan toch blijkt dat er eerst versterking van de relatie moet plaatsvinden. De therapeut zal dan kijken naar de interactie tussen de relatie en de seksualiteit en zal soms oefeningen meegeven.
  • Er kan ook sprake zijn van gedrag naar elkaar toe dat de relatie bemoeilijkt: onhandig gedrag waardoor de communicatie niet goed verloopt (voorbeelden zijn: niet goed luisteren naar wat de ander nu echt bedoelt, of escalerende ruzies). Doel is dan om te leren op meer effectieve wijze met elkaar om te gaan. In dat geval gaat de therapeut helpen om goed te kijken naar die gedragingen en het effect daarvan op de ander en vervolgens helpen om nieuwe vaardigheden aan te leren, of uit te proberen.

Leave a comment