Skip to content Skip to footer

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie waarbij gedachten en opvattingen over bepaalde gebeurtenissen en hieruit voortkomend gedrag centraal staan. Het uitgangspunt van deze therapie is dat niet de gebeurtenis zelf negatieve gevoelens of gedragingen oproept maar de ‘gekleurde bril’ waardoor de gebeurtenis wordt gezien.

In de CGT-behandeling leert de cliënt samen met de behandelaar deze ‘disfunctionele’ gedachten te onderzoeken en te vervangen door gedachten die meer helpend zijn. Hierdoor wordt geleerd om gebeurtenissen anders (minder negatief of angstig) te interpreteren. Door de nieuwe, meer objectieve kijk op gebeurtenissen kunnen negatieve opvattingen en gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag zal veranderen.

CGT is een kortdurende, gestructureerde therapie die op het heden en de toekomst is gericht. De geschiedenis van de cliënt is echter wel van belang. In de behandeling zal namelijk eerst het ontstaan van de denkpatronen, en/of het problematische gedrag en omstandigheden worden onderzocht. Door oefeningen tijdens de behandeling maar ook thuis, komt de cliënt gaandeweg tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

Leave a comment