Skip to content Skip to footer

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een vorm van gedragstherapie. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor kun je de aandacht richten op de dingen die werkelijk belangrijk voor jou zijn in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Bij de behandeling wordt gekeken naar doelen en dromen en hoe die in de toekomst verwezenlijkt kunnen worden.

Leave a comment