Skip to content Skip to footer

Een consult kost vanaf 1 januari 2021 €90,-

Behandeling in de GBGGZ of SGGZ kan volledig worden vergoed door de zorgverzekering. Er zijn aandoeningen die niet binnen de GBGGZ of SGGZ vallen (zie onverzekerde zorg). Of sprake is van verzekerde zorg of onverzekerde zorg wordt duidelijk tijdens het gesprek met uw (hoofd)behandelaar.

Om zelf niet met de financiële afhandeling te blijven zitten, kunnen we u vragen een akte van cessie te ondertekenen. Dit is een verklaring dat u de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar aan ons over laat. Dit houdt in dat wij de factuur van uw behandeling direct bij uw verzekeraar indienen en dat de verzekeraar ons betaalt.

In veel gevallen nemen wij  het deel dat niet vergoed wordt door de verzekeraar voor onze rekening zodat wij iedereen die graag geholpen wordt, een zorgaanbod kunnen doen. Dit betekent dat u voor behandeling geen eigen bijdrage betaalt (niet te verwarren met het wettelijke eigen risico).

Jeugd-GGZ werd tot eind 2014 vergoed door de zorgverzekeraars. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ, hierdoor is het bovenstaande niet meer van toepassing op cliënten met een leeftijd onder de 18 jaar. Vanaf 2016 hebben wij contracten met de gemeenten, neem gerust contact op met de praktijk om te informeren wat dit voor u betekent.

Mocht u tijdens uw traject bij ons van zorgverzekeraar wisselen, zou u dan zo vriendelijk willen zijn ons hiervan op de hoogte te stellen?

Kijk hier voor meer informatie over verzekerde GGZ. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefonisch via 013-5350529.