Een consult kost per 45 minuten 85 euro.

Behandeling in de GBGGZ of SGGZ wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. Er zijn aandoeningen die niet binnen de GBGGZ of SGGZ vallen (zie onverzekerde zorg), of sprake is van verzekerde zorg of onverzekerde zorg wordt duidelijk tijdens het zorgzwaarte gesprek met uw hoofdbehandelaar.

Om zelf niet met de financiële afhandeling te blijven zitten, vragen we u een akte van cessie te ondertekenen. Dit is een verklaring dat u de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar aan ons over laat. Dit houdt in dat wij de factuur van uw behandeling direct bij uw verzekeraar indienen en dat de verzekeraar ons betaalt.

In veel gevallen nemen wij het deel dat niet vergoed wordt door de verzekeraar voor onze rekening zodat wij iedereen die graag geholpen wordt, een zorgaanbod kunnen doen. Dit betekent dat u voor behandeling geen eigen bijdrage betaalt (niet te verwarren met het wettelijke eigen risico).

Jeugd-GGZ werd tot eind 2014 vergoed door de zorgverzekeraars. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ, hierdoor is het bovenstaande niet meer van toepassing op cliënten met een leeftijd onder de 18 jaar. Vanaf 2016 hebben wij contracten met de gemeenten, neem gerust contact op met de praktijk om te informeren wat dit voor u betekent.

Kijk hier voor meer informatie over verzekerde GGZ