Skip to content Skip to footer

Deze therapie voor mensen met ADHD bestaat uit 12 sessies van 2 uur die wekelijks plaatsvinden. Het betreft een training waarin aangeleerde vaardigheden uitvoerig thuis geoefend dienen te worden, zodat deze onderdeel van routine en regelmaat kunnen worden. Er komen op geprotocolleerde wijze onderwerpen aan bod zoals organiseren & plannen, afleidbaarheid verminderen, en de omgang met uitstelgedrag. Ook staat er psycho-educatie over de diagnose op het programma. In de tweede sessie wordt daarnaast de betrokkenheid van een gezinslid of naaste meegenomen.

Wat willen we bereiken?
Het doel van de behandeling is om cliënten omgangsvormen met ADHD-gerelateerde klachten aan te reiken, om zo de last hiervan in het dagelijks leven te verminderen. Ook het bewustzijn en de inzichtelijkheid over de ervaren klachten zullen we vergroten, waarbij onder andere ruimte zal zijn voor onderwerpen zoals ADHD binnen relaties en de samenhang met bijvoorbeeld faalangst.

Tijd: Donderdagen van 9:00 tot 11:00 (max. 8 deelnemers)
Data:  Voorlopige begindatum 16 april (12 sessies  + indicatiegesprek)
Locatie
: Spoorlaan 438 in Tilburg
Kosten: Wordt vergoed voor cliënten van de Praktijk voor Psychologie.

Aanmelden voor de groep kan via je eigen behandelaar. Indien je nog niet in behandeling bent aan de praktijk dien je je eerst aan te melden.