Stoppen met roken

Vanaf januari zal een behandeling starten gericht op stoppen met roken.  Samen met uw behandelaar zal worden nagegaan wat de reden is van het roken: wat zijn de voor- en de nadelen? Waarom bent u ooit gaan roken? Hebt u al eens een stoppoging gedaan? Waarom is het toen misgegaan? Daarna wordt er een Stoppenstappenplan opgesteld.

De psycholoog helpt u met het voorbereiden op het stoppen. Uiteindelijk zal er een stopdatum worden bepaald. Na de stopdatum zal er nog regelmatig contact zijn: aan het begin frequent, daarna zullen de afspraken steeds verder uit elkaar liggen. Bij elkaar duurt de begeleiding een jaar, omdat het bekend is dat een terugval ook laat nog kan optreden.