Wendy Smulders

GZ-psycholoog (kind & jeugd)

EMDR practioner i.o., orthopedagoog, gezondheidzorgpsycholoog Kind en Jeugd.

Ik ben van huis uit orthopedagoog en heb de vervolgopleiding tot gezondheidzorgpsycholoog (BIG) afgerond.  Ik heb veel ervaring in het werken met gezinnen waarin de opvoeding moeilijk verloopt. Daarbij is kennis aanwezig rondom trauma, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblematiek (denk aan emotionele problemen, hechting, identiteit), ontwikkelingsstoornissen en verstandelijke beperking. In de behandeling zal ik me met u vooral richten op veranderprocessen in al langer bestaande patronen. Samen zal gekeken worden op welke wijze hier aan gewerkt kan worden. De toegepaste behandelmethode is afhankelijk van uw verhaal. Denk hierbij aan (cognitieve) gedragstherapie, inzicht gevende technieken, oplossingsgericht werken, EBL of EMDR. Naast gesprekstechnieken kan ik ook met u op non-verbale en meer bewegingsgericht of juist creatief werken.